COMPETENTIE COACHING

Kwaliteit en plezier

Met Competentie Coaching richt ik me op de professionele ontwikkeling van mens én organisatie. Denk daarbij aan ontwikkelpunten zoals grenzen leren stellen, conflicten beter hanteren, sociale vaardigheden verbeteren, klantgerichtheid en leiding geven. Tijdens een competentie coaching traject wordt er op maat gekeken naar kennis, vaardigheden en houding (van zowel medewerkers als organisatie) en hoe deze drie gebieden zich verhouden tot het gewenste competentieprofiel. Het resultaat is:

  • De medewerker heeft inzicht in welke competenties van belang zijn en waar hij of zij nu staat
  • Weten waar de kracht van een medewerker ligt en waar de ontwikkelpunten
  • Een helder beeld voor de organisatie als het gaat om competenties van medewerkers
  • Een toekomstplan om (bepaalde) competenties verder te ontwikkelen

Afhankelijk van het vraagstuk zal een competentie coaching traject er anders uitzien en is dus altijd maatwerk.

In organisaties is het werken aan competenties een belangrijk onderwerp. Competentie coaching richt zich op de professionele ontwikkeling van mens én organisatie. Competentie coaching vindt plaats vanuit het perspectief van: 1. het competentieprofiel van de organisatie 2. de competenties van de medewerker(s) Beide aspecten zijn input voor competentiecoaching en heeft de focus op verbetering van competenties en daarmee het functioneren van medewerkers, teams en de organisatie. Voorbeelden zijn: – Grenzen leren stellen, opkomen voor jezelf – Effectief communiceren – Conflicten beter hanteren – Sociale vaardigheden verbeteren – Klantgerichtheid – Leiding geven Kennis, vaardigheden en houding van medewerkers en organisatie zijn drie belangrijke gebieden waarmee gewerkt wordt. Er wordt gekeken hoe deze drie gebieden zich verhouden tot het gewenste competentieprofiel. Het resultaat is: – De medewerker heeft inzicht in welke competenties van belang zijn en waar hij of zij nu staat – Waar ligt de kracht van een medewerker en waar de ontwikkel punten – Een helder beeld voor de organisatie als het gaat om competenties van medewerkers – Een toekomstplan om (bepaalde) competenties verder te ontwikkelen Afhankelijk van het vraagstuk zal een competentie coaching traject er anders uitzien en is dus altijd maatwerk.