COMMUNICATIETRAINING

Men kan niet "niet communiceren"

ENGLISH (SEO PAGE) Communicatietrainingen en workshops in Almere

Wij verzorgen trainingen en workshops voor particulieren en bedrijven

Seemotion geeft communicatietrainingen en workshops voor persoonlijke ontwikkeling in Almere. Zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak is goed communiceren een belangrijke competentie. Vooral op professioneel gebied is zorgvuldig communiceren van essentieel belang. Bijvoorbeeld wanneer u voor het eerst een team gaat aansturen, uw leiderschapscapaciteiten verder wil ontwikkelen of een hogere functie beoogt. Wilt u weten of een communicatietraining van toegevoegde waarde is in uw situatie? Daarover informeren we u graag!

Workshops en communicatietrainingen in Almere voor persoonlijke groei

Misschien heeft u moeite met het ontvangen van feedback van collega’s of leidinggevenden. Of wellicht vindt u het lastig om zelf feedback te geven? Ook het kiezen van het juiste moment om iets te zeggen is niet altijd even gemakkelijk. Hiervoor moet u immers om de non-verbale communicatie van de ander kunnen lezen.

Afhankelijk van uw doelstellingen en problematiek bieden wij diverse communicatietrainingen en workshops in Almere die aansluiten bij uw behoeften. Die leiden tot betere communicatieve vaardigheden en uiteindelijk tot persoonlijke groei. Wij leveren dus altijd maatwerk!

Communicatie in de volle breedte

Gedurende de workshops en communicatietrainingen in Almere werkt u aan heel specifieke en praktisch toepasbare zaken als conflicthantering, het verbeteren van de sociale vaardigheden en het opkomen voor uzelf. Maar ook onderwerpen als klantgerichtheid en leidinggeven komen aan bod. Heeft u interesse in verdieping in deze onderwerpen op persoonlijk of professioneel vlak, neem dan contact op met Seemotion.